TEME KONGRESA

 • Nova uloga preventivne pedijatrije
 • Imunizacija,  Izazovi i perspektive promocije zdravlja u preventivnoj pedijatriji
 • HPV imunizacija, perspektive
 • MMR imunizacija, kako dalje?
 • Pedijatrijska epidemiologija, nova saznanja i perspektive
 • Preventivna pedijatrija u infektologiji
 • Pedijatrijski Covid, dosadasnja iskustva,dileme, perspektive
 • Hepatitisi u pedijatrijskoj medicini
 • Psihosocijalni  razvoj djece i omladine
 • Adolescentna medicina
 • Laboratorijska medicina u preventivnoj pedijatriji
 • Pedijatrijska mikrobiologija- SARS CoV2, projekcije i izazovi , Zika virus
 • Otpornost na antibiotike
 • Neonatalna medicina u preventivnoj pedijatriji, Neonatalna njega
 • Preventivna pedijatrija u Genetici
 • Genomska medicina i preventivna pedijatrija
 • Rijetke bolesti i preventivna pedijatrija
 • Prevencija u pedijatrijskoj  kardiologiji
 • Prevencija u pedijatrijskoj  puilmologiji
 • Astma
 • Urođene srčane bolesti
 • Urgentna stanja u pedijatriji
 • Prevencija u pedijatrijskoj endokrinologiji,
 • Rast i razvoj
 • Upravljanje gojaznošću i težinom
 • Prevencija u pedijatrijskoj gastroenterologiji
 • Dojenje i poremećaji ishrane
 • Prevencija u dječijoj psihijatriji,
 • ADHD sindrom
 • Poremećaji iz autističnog spektra
 • Prevencija u djecijoj neurologiji
 • Prevencija u pedijatrijskoj nefrologiji
 • Prevencija u pedijatrijskoj reumatologiji i  imunologiji
 • Prevencija u  pedijatrijskoj  dermatovenerologiji
 • Prevencija pedijatrijskih hemato-onkoloških oboljenja
 • Transfuziologija kod djece
 • Prevencija u dječijoj  hirurgiji,
 • Prevencija u dječijoj oftamologiji
 • Prevencija u dječijoj ORL
 • Upala srednjeg uha
 • Prevencija u fizikalnoj medicini kod djece
 • Prevencija  i  kontrola povreda kod djece
 • Značaj sudske medicina u preventivnoj pedijatriji
 • Izazovi primjene novih informaciono komunikacionih  tehnologija u pedijatriji
 • Prevencija u pedijatrijskoj stomatologiji
 • Radiologija u preventivnoj pedijatriji
 • Pedijatrijska medicina sporta
 • Zastupanje i zaštita prava djeteta kao pacijenta- Legalni aspekti u preventivnoj pedijatriji