TEME KONGRESA

 • Novi pravci razvoja vanbolničke pedijatrijske zdravstvene zaštite
 • Imunizacija
 • Pedijatrijska mikrobiologija
 • Prevencija u endokrinologiji i poremećaji rasta i razvoja
 • Prevencija gojaznosti kod djece i adolescenata
 • Prevencija u gastroenterologiji, dojenje i poremećaji ishrane
 • Dojenje
 • Prevencija u perinatologiji i neonatologiji
 • Prevencija nasljednih oboljenja i rijetke bolesti u pedijatriji
 • Prevencija u dječijoj psihijatriji i neurologiji
 • Poremećaji iz oblasti autističnog spektra
 • Prevencija u kardiologiji
 • Prevencija u reumatologiji i imunologiji
 • Prevencija u dermatovenerologiji
 • Prevencija u pulmologiji
 • Prevencija u nefrologiji
 • Prevencija hemato-onkoloških oboljenja
 • Transfuziologija kod djece
 • Prevencija u dječijoj hirurgiji, oftamologiji i ORL
 • Fizikalna terapija kod djece
 • Urgentna stanja u pedijatriji; prevencija i kontrola povreda kod djece
 • Novi pravci u laboratorijskoj, UZ i RTG dijagnostici u pedijatriji
 • Promocija zdravih stilova života u pedijatriji
 • Zaštita prava djeteta kao pacijenta
 • Vaspitni stilovi i psihosocijalni razvoj rjece i omladine
 • Izazovi primjene novih informaciono komunikacionih tehnologija u pedijatriji
 • Značaj optimalne organizacije pedijatrijske službe u vanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti djece
 • Prevencija u dječijoj stomatologiji
 • Značaj statusa sestrinstva u novom razvoju pedijatrijske zdravstvene zaštite
 • Endoskopska dijagnostika stridora kod djece
 • Značaj i uloga multidisciplinarne analize smrti djeteta za preventivne mjere