REGISTRACIONA FORMA:

Registraciju možete izvršiti na sajtu kongresa www.pedijatrijskikongres.me ili popunjavanjem registracionog formulara, koji možete preuzeti na sajtu kongresa. 

Popunjen registracioni formular poslati na e-mail adresu:  

pedijatrijskikongres.mne@gmail.com 

KOTIZACIJA:
UČESNIK 01.10.2022.- 31.01.2023 01.02-05.05.2023 05.05-25.05.2023 Na dan kongresa
Specijalista
180
200
280
300
Doktori na specijalizaciji
150
150
180
200
Medicinske sestre/tehničari
150
150
150
170
Studenti
100
100
100
120
Prateće osobe
100
100
100
100
Dnevna kotizacija
150
150
150
150

Kotizacija za specijaliste, doktore na specijalizaciji, medicinske sestre/ tehničare, studente uključuje: učešće u stručnom dijelu, prisustvo otvaranju, prisustvo svečanoj večeri, kongresnu torbu, sertifikat o učešću.

Kotizacija za prateće osobe uključuje: prisustvo otvaranju, prisustvo svečanoj večeri.

Dnevna kotizacija: 150 Eur – uključuje: učešće u stručnom dijelu, kongresnu torbu, sertifikat o učešću.

 

Instrukcije za plaćanje iz Crne Gore:

 

Ž.R.   555-900 183 88 78–54          PIB: 11010547        Hypo Alpe Adria

___________________________________________________________________________

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva:

 

56A: Intermediary institution                                            CITIGB2L

                                                                                           Citibank N.A.

                                                                                           London, United Kingdom

 

 

57A: Account with institution                                                                                                                                                                                                                                          

HAABMEPG

Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143

81000 Podgorica

Montenegro

 

59: Beneficiary customer                                                  Asoc. za prev. pedijatriju CG NVO

                                                                                          Podgorica

                                                                                          IBAN: ME25555000900188522417

 

                                                                                          ACC.NO: 9001885224