Gradska TV, 27. 02. 2023.

Najava

Treći kongres preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem, Nova realnost preventivne pedijatrije,

gost dr Nebojša Kavarić

Gradska TV, 27. 12. 2022.

Najava

3. Kongresa Preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem,
gost dr Nebojša Kavarić