IZVJEŠTAJI MEDIJA SA

3. KONGRESA PREVENTIVNE PEDIJATRIJE CRNE GORE

sa međunarodnim učešćem

 

 

Usvojena deklaracija o očuvanju zdravlja djece

 

Usvojena Deklaraciju o unapredjenju preventivne pedijatrije u regionu jugoistočne Evrope

 

Usvojena Deklaracija o unapređenju preventivne pedijatrije u regionu jugoistočne Evrope

 

Usvojena Deklaracija o unapređenju preventivne pedijatrije u regionu jugoistočne Evrope

 

Usvojena deklaracija zemalja Jugoistočne Evrope o očuvanju zdravlja djece

 

Prevencija ključ zdravlja djece

 

Na Kongresu pedijatrije u Budvi: Usvojena deklaracija zemalja Jugiostične Evrope o očuvanju zdravlja djece

Televizija Crne Gore, prvi program
16.05.2023. 

 

Najava

Treći kongres preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem, Nova realnost preventivne pedijatrije,

gost dr Nebojša Kavarić

Gradska TV, 15. 05. 2023.

Najava

Treći kongres preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem, Nova realnost preventivne pedijatrije 1 dio,

gost dr Nebojša Kavarić

Gradska TV, 15. 05. 2023.

Najava

Treći kongres preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem, Nova realnost preventivne pedijatrije 2 dio,

gost dr Nebojša Kavarić

KORPORATIVNI MATERIJAL – GENERALNI SPONZOR  TREĆEG KONGRESA PREVENTIVNE PEDIJATRIJE CRNE GORE

Gradska TV, 27. 02. 2023.

Najava

Treći kongres preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem, Nova realnost preventivne pedijatrije,

gost dr Nebojša Kavarić

Gradska TV, 27. 12. 2022.

Najava

3. Kongresa Preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem,
gost dr Nebojša Kavarić