TEME KONGRESA

 • Prevencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Imunizacija
 • Prevencija u endokrinologiji i poremećaji rasta i razvoja
 • Mikrobiološki aspekti u pedijatriji: infekcije, racionalna upotreba i rezistencija na antibiotike
 • Prevencija gojaznosti kod djece i adolescenata
 • Prevencija u gastroenterologiji, dojenje i poremećaji ishrane
 • Prevencija u perinatologiji i neonatologiji
 • Prevencija naslednih oboljenja i rijetke bolesti u pedijatriji
 • Prevencija u dječijoj psihijatriji i neurologiji; Autizam
 • Prevencija u kardiologiji
 • Prevencija u reumatologiji i imunologiji
 • Prevencija u dermatovenerologiji
 • Prevencija u pulmologiji
 • Prevencija u nefrologiji
 • Prevencija hemato-onkoloških oboljenja; Transfuziologija kod djece
 • Prevencija u dječijoj hirurgiji, oftalmologiji, ORL i fizikalna terapija kod djece
 • Urgentna stanja u pedijatriji; Prevencija i kontrola povreda i nesreća kod djece
 • Savremeni pristup laboratorijskoj, UZ i RTG dijagnostici kod djece
 • Promocija zdravih stilova života u pedijatriji
 • Zaštita prava djeteta kao pacijenta
 • Vaspitni stilovi i psihosocijalni razvoj djece i omladine
 • Uticaj modernih informaciono-komunikacionih tehnologija na zdravlje djece i omladine
 • Izazovi menadžmenta preventivne pedijatrije
 • Prevencija u dječijoj stomatologiji
 • Uloga medicinske sestre u preventivnoj pedijatriji