1 Prevencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

2 Imunizacija

3 Prevencija u endokrinologiji i poremećaji rasta i razvoja

4 Mikrobiološki aspekti u pedijatriji: infekcije, racionalna upotreba i rezistencija na antibiotike

5 Prevencija gojaznosti kod djece i adolescenata

6 Prevencija u gastroenterologiji, dojenje i poremećaji ishrane

7 Prevencija u perinatologiji i neonatologiji

8 Prevencija naslednih oboljenja i rijetke bolesti u pedijatriji

9 Prevencija u dječijoj psihijatriji i neurologiji; Autizam

10 Prevencija u kardiologiji

11 Prevencija u reumatologiji i imunologiji

12 Prevencija u dermatovenerologiji

13 Prevencija u pulmologiji

14 Prevencija u nefrologiji

15 Prevencija hemato-onkoloških oboljenja; Transfuziologija kod djece

16 Prevencija u dječijoj hirurgiji, oftalmologiji, ORL i fizikalna terapija kod djece

17 Urgentna stanja u pedijatriji; Prevencija i kontrola povreda i nesreća kod djece

18 Savremeni pristup laboratorijskoj, UZ i RTG dijagnostici kod djece

19 Promocija zdravih stilova života u pedijatriji

20 Zaštita prava djeteta kao pacijenta

21 Vaspitni stilovi i psihosocijalni razvoj djece i omladine

22 Uticaj modernih informaciono-komunikacionih tehnologija na zdravlje djece i omladine

23 Izazovi menadžmenta preventivne pedijatrije

24 Prevencija u dječijoj stomatologiji

25 Uloga medicinske sestre u preventivnoj pedijatriji

Početak konferencije za

Sljedeći kongres

Kongres 2022
 

O kongresu

Pedijatrijski kongres je tradicionalni skup strucnjaka iz zemlje i regiona ciji je fokus zdravlje djeteta.

Poveži se na nama:

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore