Naša vizija je da kroz afirmaciju ciljeva visokih zdravstvenih standarda za djecu i omogucavanje što boljih uslova za njihov rast i razvoj, okupimo ljude koji su važni za ostavrenje ovih ciljeva.
To su ljekari, medicinski radnici i ostali partneri u sistemu zdravstvene zaštite.

Početak konferencije za

Sljedeći kongres

Kongres 2022
 

O kongresu

Pedijatrijski kongres je tradicionalni skup strucnjaka iz zemlje i regiona ciji je fokus zdravlje djeteta.

Poveži se na nama:

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore