1 Novi pravci razvoja vanbolničke pedijatrijske zdravstvene zaštite

2 Imunizacija

3 Pedijatrijska mikrobiologija

4 Prevencija u endokrinologiji i poremećaji rasta i razvoja 

5 Prevencija gojaznosti kod djece i adolescenata

6 Prevencija u gastroenterologiji, dojenje i poremećaji ishrane

7 Dojenje

8 Prevencija u perinatologiji i neonatologiji

9 Prevencija nasljednih oboljenja i rijetke bolesti u pedijatriji

10 Prevencija u dječijoj psihijatriji i neurologiji

11 Poremećaji iz oblasti autističnog spektra

12 Prevencija u kardiologiji

13 Prevencija u reumatologiji i imunologiji

14 Prevencija u dermatovenerologiji

15 Prevencija u pulmologiji

16 Prevencija u nefrologiji

17 Prevencija hemato-onkoloških oboljenja

18 Transfuziologija kod djece

19 Prevencija u dječijoj hirurgiji, oftamologiji i ORL

20 Fizikalna terapija kod djece

21 Urgentna stanja u pedijatriji; prevencija i kontrola povreda kod djece

22 Novi pravci u laboratorijskoj, UZ i RTG dijagnostici u pedijatriji

23 Promocija zdravih stilova života u pedijatriji

24 Zaštita prava djeteta kao pacijenta

25 Vaspitni stilovi i psihosocijalni razvoj rjece i omladine

26 Izazovi primjene novih informaciono komunikacionih tehnologija u pedijatriji

27 Značaj optimalne organizacije pedijatrijske službe u vanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti djece

28 Prevencija u dječijoj stomatologiji

29 Značaj statusa sestrinstva u novom razvoju pedijatrijske zdravstvene zaštite

30 Endoskopska dijagnostika stridora kod djece

31 Značaj i uloga multidisciplinarne analize smrti djeteta za preventivne mjere

 

Početak konferencije za

Sljedeći kongres

Kongres 2022
 

O kongresu

Pedijatrijski kongres je tradicionalni skup strucnjaka iz zemlje i regiona ciji je fokus zdravlje djeteta.

Poveži se na nama:

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore