Apstrakt za svoj rad mozete nam dostaviti popunjavanjem forme u nastavku ili, alternativno, slanjem formulara na email info@pedijatrijskikongres.me.

Molimo Vas da prilikom pripreme apstrakta imate u vidu sljedece preporuke:

  • Kratak i precizan naslov koji ukazuje na cilj rada
  • Spisak autora sa imenima i prezimenima autora i koautora
  • Institucija, grad i država u kojoj je rad nastao
  • E-mail glavnog autora tj. autora za korespondenciju
  • Apstrakt treba da bude organizovan u 5 pasusa (uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak)
  • Pozeljno je da apstrakt sadrzi do 300 rijeci
  • Istaknite 3 do 5 kljucnih rijeci koje fokusiraju Vas rad
  • Jezik apstrakta treba da bude crnogorski ili engleski
  • Rok za dostavljanje je produžen do 15. oktobra 2018. godine

Forma za dostavljanje apstrakta

Informacije o izlagaču

Informacije o radu

Sadržaj

nakon što izaberete dokument pritisnite dugme Upload
Files must be less than 10 MB.
Allowed file types: txt pdf doc docx ppt.
Kada uneste trazene informacije pritisnite dugme Pošalji.

Početak konferencije za

Sljedeći kongres

Kongres 2022
 

O kongresu

Pedijatrijski kongres je tradicionalni skup strucnjaka iz zemlje i regiona ciji je fokus zdravlje djeteta.

Poveži se na nama:

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore